Vývěska skauti Vrané n. Vlt.

Mezi klasické šifry patří Morseova abeceda. Zkusíte to s námi?

///-…/..-/-..//.–./.-./../.–./.-./.-/…-/./-.///

Morseova abeceda skautské šifry
Řešení šifry z vývěsky

Buď připraven

Řešení šifry z vývěsky

„Buď připraven“

Morseova abeceda je asi nejznámější šifra.

Setkat se můžete i s jinými slovy, výsledek je však stejný.

Tečky a čárky jsou základním zápisem. Morseovku můžeme použít v nesčetně variantách.

V psané formě potkáte třeba třeba hory, stromy, trávu nebo čáru tlukotu srdce.

Další způsobem je například siglanizování světlem nebo uvazování uzlíků na provázek.