Skautský oddíl Svatopluk ve Hvozdnici

Srdečně vás zveme k účasti na činnosti nového skautského oddílu! Oddíl je programem otevřený všem od 7 do 17 let, stejně tak dospělákům, kteří by rádi pracovali s dětmi.

Jsme parta rodičů-skautů, kteří chtějí vytvářet kvalitní kolektiv a prostředí pro rozvoj svých dětí a dětí, které se přidají. Máme za sebou mnoho let zkušeností s prací s dětmi a všechny kvalifikace potřebné pro samostatné vedení oddílu.

Oddíly ve Hvozdnici

Vlčata skauti Vrané nad Vltavou

Vlčata a světlušky

Pro děti 7 – 10 let. Oddíl světlušek a vlčat je hlavně o nových  zážitcích a kamarádech, hrách, kreativních aktivit a sportu v každém ročním období. Děti vedou zkušení vedoucí, kteří umí oddíl změnit na opravdovou partu.

Schůzky:
Středy 16:30 – 18:00

Vedoucí vlčat:
Lukáš Policar
+420 604 137 818
lpolicar@gmail.com

Vedoucí světlušek:
Hana Jelínková
+420 605 842 454
hjelinkova@tiscali.cz

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

Skauti a skautky

Skauti a skautky 11 – 14 let se už mohou podílet na přípravě programu pro ostatní. Jsou aktivní, samostatní, rozvijí své silné stránky a učí se přijímat ty slabší. Umí respektovat domluvená pravidla a pomáhají ostatním.

Schůzky:
Úterky 16:30 – 18:00

Vedoucí:
Pavel Trojánek – Tee Pee
+420 731 104 613
pavel.trojanek@skaut.cz

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

Roveři a rangers

Mladí lidé od věku 15 let jsou roveři a rangers. Znají své hodnoty, umí si poradit v kdejakých svízelných situacích. Často pomáhají vést družiny a oddíly.

Vedoucí:
Jana Policarová – Jáňa

Kontakty

Junák – český skaut, oddíl Svatopluk
Fara
Hvozdnice 125,
252 05 Hvozdnice

Kontaktní adresa:
Pavel Trojánek: pavel.trojanek@skaut.cz
Na Vyhlídce 182, Měchenice, 25206
00420 731 104 613