Skautský oddíl Vrané nad Vltavou

Už v roce 1936 byla založena ve Vraném první skautská družina Tygrů, patřící tehdy do střediska ve Štěchovicích.

Od té doby uběhlo mnoho let a vranský skauting překonal překážky, které mu přišly do cesty.

Oddíly ve Vraném

Vlčata skauti Vrané nad Vltavou

35. oddíl vlčata a světlušky

Pro děti 8 – 10 let. Oddíl světlušek a vlčat je hlavně o nových  zážitcích a kamarádech, hrách, kreativních aktivit a sportu v každém ročním období. Děti vedou zkušení vedoucí, kteří umí oddíl změnit na opravdovou partu.

Vedoucí:
Michaela Šlocarová – Tubus
+420 734 325 368
tubus@skautka.cz

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

Skauti 13. oddíl Sagittarius

Skauti 11 – 14 let se už mohou podílet na přípravě programu pro ostatní. Jsou aktivní, samostatní, rozvijí své silné stránky a učí se přijímat ty slabší. Umí respektovat domluvená pravidla a pomáhají ostatním.

Schůzky:
Čtvrtky 18:10 – 19:40

Vedoucí:
Mgr. Barbora Mátlová – Matla
+420 777 030 453
matla@skautka.cz

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

Skautky 13. oddíl Sagittarius

Skautky 11 – 14 let se už mohou podílet na přípravě programu pro ostatní. Jsou aktivní, samostatní, rozvijí své silné stránky a učí se přijímat ty slabší. Umí respektovat domluvená pravidla a pomáhají ostatním.

Schůzky:
Pondělky 18:30 – 20:00

Vedoucí:
Mgr. Barbora Mátlová – Matla
+420 777 030 453
matla@skautka.cz

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

33. oddíl - roveři a rangers

Mladí lidé od věku 15 let jsou roveři a rangers. Znají své hodnoty, umí si poradit v kdejakých svízelných situacích. Často pomáhají vést družiny a oddíly.

Vedoucí:
Michael Slovák – Shaun
+420 734 110 004
michael.slovak@skaut.cz

Máte-li zájem zapsat své dítko do vranských skautů či skautek, kontaktujte, prosím, vedoucího oddílu.

Pro vlčata a světlušky použijte pořadník.