Skautské středisko Vltava

Jsme kluci a holky ze skautského střediska Vltava ve Vraném nad Vltavou. Jezdíme na výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství a nebojíme se nových výzev.

Máme 5 oddílů, ve kterých skauting žije. Scházíme se na pravidelných schůzkách a víkendy často trávíme na výpravách v přírodě.

Naše oddíly

Vlčata skauti Vrané nad Vltavou

35. oddíl Lišáci - vlčata a světlušky

Pro děti 8 – 10 let. Oddíl světlušek a vlčat je hlavně o nových  zážitcích a kamarádech, hrách, kreativních aktivit a sportu v každém ročním období. Děti vedou zkušení vedoucí, kteří umí oddíl změnit na opravdovou partu.

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

13. oddíl Sagittarius - skauti a skautky

Skauti a skautky 11 – 14 let se už mohou podílet na přípravě programu pro ostatní. Jsou aktivní, samostatní, rozvijí své silné stránky a učí se přijímat ty slabší. Umí respektovat domluvená pravidla a pomáhají ostatním.

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

33. oddíl - roveři a rangers

Mladí lidé od věku 15 let jsou roveři a rangers. Znají své hodnoty, umí si poradit v kdejakých svízelných situacích. Často pomáhají vést družiny a oddíly.

Vlčata skauti Vrané nad Vltavou

39. oddíl Medvíďata - vlčata a světlušky

Svtředisko Vltava má pod křídly i oddíl Medvíďata, který je z nedalekého Ohrobce.

http://www.ohrobeckamedvidata.cz/

Tábořiště

.

Historie střediska

Klubovny

„Skaut není jen zájmový kroužek. Vztahy mezi námi nekončí na konci školního roku, ale často jsou na spoustu let a mnohdy na celý život. Držíme za jeden provaz.“

Skautky v krojích před teeppe na táboře

Skaut nás učí:

 • Samostatnosti
 • Žít v souladu s přírodou
 • Zodpovednosti
 • Kreativitě a tvořivosti
 • Spolupáci
 • První pomoci
 • Řešit krizové situace
 • Pokoře
 • Fyzické zdatnosti
 • Základy ekologie
 • Sociálním dovednostem
 • Umět se bavit a smát se
Vlčáský slib na táboře. Skauti Vrané nad Vltavou.

Chcete mít doma malého skauta?

Máte vyhlídlé naše středisko a nebo jiné ve vašem okolí? Nebo o té možnosti zatím jen přemýšlíte a chcete o skautingu víc informací?

Navštivte naši stránku pro rodiče a najdete odpověď.

„Skaut je nepromokavý a mrazuvzdosrný.“