Skauti Vrané na táboře

O středisku Vltava

Skautské středisko Vltava fungující ve Vraném nad Vltavou má pod křídly i oddíl v nedalekém Ohrobci, Hvozdnici a Dolních Břežanech.
V roce 2020 registrovalo 153 členů celkem v 5 oddílech z toho 3 oddílech mladších členů.
V roce 2023 to bylo 204 členů v 7 oddílech z toho 5 oddílech mladších členů.

Přes rok se jednotlivé oddíly pravidelně schází na schůzkách a víkendy často tráví na výpravách převážně v přírodě. O prázdninách jejich činnost vyvrcholí tábory v indiánských stanech tee-pee na louce nedalo Mirotic v jižních Čechách.

Obsazení funkcí střediskové rady

Vedoucí střediska
Michaela Šlocrová – Tubus

Zástupce vedoucího střediska
Michael Slovák – Shaun

Zástupce vedoucího (zejm. Ohrobec)
Ing. Šárka Jechová – Mája

Vedoucí oddílů

13. oddílu Sagittarius
Barbora Mátlová – Matla

33. oddílu roverů
Michael Slovák – Shaun

35. oddílu Lišáci
Michaela Šlocrová – Tubus

39. oddílu Medvíďata (Ohrobec)
Kristina Bardová, Ph. D. – Mýval

Junák - český skaut, z. s.

Skauting ve Vraném má dlouhou a bohatou historii. Našimi oddíly prošlo spousty dětí a mladých lidí, kteří razí hodnoty skautingu dodnes. Ne nadarmo se říká „Jednou skaut, navždy skaut“.