Skautky Sagittarius

Co sebou na schůzky?

⚜ Zápisník a tužku

⚜ Stezku / Nováčka

⚜ KPZ

⚜ Skautský šátek

⚜ Baterku

⚜ Uzlovačku

Skautky Vrané středisko Vltava na táboře

Družiny skautek

Vlčata skauti Vrané nad Vltavou

Rakety

Rádkyně / podrádkyně
Barča / Ája

Schůzky
Pondělí
18:30 – 20:00

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

Komety

Rádkyně / podrádkyně
TiŤok / Komín

Schůzky
Pondělí
18:30 – 20:00

Skauti Vrané nad Vltavou 13. oddíl

Hvězdy

Rádkyně / podrádkyně
Sovička / Lvice

Schůzky
Pondělí
18:30 – 20:00

Skauti a skautky 11 – 14 let se už mohou podílet na přípravě programu pro ostatní. Jsou aktivní, samostatní, rozvijí své silné stránky a učí se přijímat ty slabší. Umí respektovat domluvená pravidla a pomáhají ostatním.

13. oddíl Sagitarius na sociálních sítí